Maksutavat

Suomen Verkkomaksut

Rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä
Hienohelman Hepeneet tmi

Postiosoite: Vanhanpaikantie 57, 41400 Lievestuore

Y-tunnus: 2529033-1
 

2. Rekisterin nimi
Hienohelman Hepeneet asiakasrekisteri

Rekisteriin kuuluu verkkokaupan ja käteiskaupan asiakkaat

 

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakassuhteen hoito, asiakasyhteydenpito ja markkinointi.

 

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan yksilöintitiedot: asiakasnumero, nimi, yhteystiedot, sekä muut asiakkaan itsensä antamat tiedot.

 

5. Tietolähteet

Rekisterin asiakastiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja jatkuessa.

 

6. Tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoaineisto, sen käsittely ja rekisterin tarkoituksen mukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein, salatuilla yhteyksillä ja muin teknisin ja hallinnollisin tietoturvatoimin.

 

8. Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot lähettämällä omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö. Samalla tavalla rekisteröity voi esittää häntä koskevien tietojen korjaamista tai päivittämistä.